Montaj Detayları 
Detaylı Görünüm İçin Resimlere Tıklayın
 
İLK SIRA TUGLA DÖŞEMESİ


1- Önce nivelman ile temel üzerinde referans noktalarının dikey işaretlerini ölçmek gerekmektedir. Ölçümler, yüzeye atılmış hidroizolasyon üzerinde gerçekleştirilir. Tabanın seviyelemesini en yüksek noktadan başlamayı öneririz. 

2- Tabanın mükemmel hizalanması için yaygın olarak kullanılan kılavuz cihazlar kümesinde vidalar yardımıyla yüksekliği ayarlamak gerek. Kılavuzları taban boyunca kurun ve nivelman ile seviye yüksekliğini düzgün ayarlayın. 

3- Hizalama yüksek mukavemetli çimento harcıyla yapılır ve usülsüzlükler alüminyum ray-kural düzeltilir. Gerekli çalışmalar için kullanılan ray kuralı yaklaşık 2 m uzunluğunda olmalı. 

4-  En az seviyeli dim kalınlığı 1 O mm olması gerek. İlk sıra tuğla döşemesi "kuru" şekilde düzleştirilmiş tabanda yapılır. Düzleştirilmiş taban üzerinde önce iç sıra tuğla duvar yığılması önemli. Tuğla duvarın iç sırası projeye uygun bir şekilde tuğla duvarın dış sırası yığılıyor, bu da 3-5K markalı parantezlerle birbirine bağlanır.
(Görüntüler 1,2).

5- İç ve dış sıraları birbirine SP markalı parantezlerle ve SX kelepçelerle projeye uygun bir şekilde bağlayın (Görüntüler 3,4). 

6- Koyduğunuz tuğlaların bağlamalarının çizimlere uygun kontrolünü yapın. İlk sıra seviyelemesi düzgün olursa, sonraki sıraları koymak da bir o kadar 
kolay olur (Görüntüler 5,6). 

İKiNCİ VE DAHA SONRAKİ SIRALAR 

1- 15 sıradan sonra tuğlalar BRICK HOUSE teknolojisinde SK, SP, SX, markalı parantezlerle ve kelepçelerle projeye uygun bir şekilde bağlanır. 
(Görüntü 7). 

2- Köpük betonun hazırlanması ve doldurulması için gözenek makinası ile kombinasyon halinde sıva makineleri kullanılmasını öneriyoruz. Duvarda her boşluk 200 kg/ m3 yoğunluğu ile monolitik eşit köpüklü çimento bulamacı ile doldurulur (Görüntü 8). 

3- Sonraki döngüsünde yukarıdaki 1,2 puanları tasarım kararlarına göre tekrarlanır (Görüntüler 9-14) 


DONANIM ÖZELLİKLERİ: 
kullanım için önerilen sıva istasyonu ve gözenek makinası 8-12 metreküp/ saat kapasitesinde olmalı, Dikey verimi 40 m kadar, Yatay dağılımı - 60 m ye kadar olmalı 

SEVİYELEME KARIŞIMI:
BRICK HOUSE teknolojisi işin taban hizalaması M100 markasından az olmamak şartıyla işaretleri yüksek markalı çimento-kum harcı kullanılması gerek.